Portul popular in Oltenia, zona Romanati!

           Portul femeiesc din zona Romanaţi, compus din cîrpă de borangic, cămaşă cu poale, vîlnic sau zăvelci, bete, casacă, cojoc sau şubă se numără printre cele mai decorative din Oltenia. Armonia şi proporţiile sînt calităţile estetice fundamentale, definitorii pentru costumul femeiesc din Romanaţi.             Pentru găteala capului, conciul din cozi este montat peste o piesă metalică în formă de trunchi de con, pentru a-i da mai…