Dansam de mici la festivalul “Traditii Oltenesti” – dansuri populare la Colegiul Stefan Velovan

Sambata, 26 martie 2016, a avut loc festivalul concurs “Traditii Oltenesti”.

COORDONATOR PROIECT EDUCATIV:

Prof. Pătularu Ionuț Adrian – Director

Prof. Bitoleanu Filip Virgil-Daniel

 ORGANIZATORI:

Colegiul National Pedagogic „Ştefan Velovan” Craiova

Prof. Pătularu Ionuț Adrian – Director

Prof. Bitoleanu Filip Virgil-Daniel

Prof.Stoica-Fetea Didona-Mădălina, C.T.A.M.”Constantin Brâncuși” Craiova

JURIUL CONCURSULUI DE FOLCLOR

 1. Preşedintele de onoare al juriului:
  • Prof. SIMONA CHIRIŢĂ – I.S.J. DOLJ
 2. Preşedintele juriului:
 • ZLOTEA ADINA – C.T.I.A. CRAIOVA
 1. Membrii juriului:
 • Director ETEGAN AMELIA
 • Coregraf CHIURTU MARGARETA
 • JIANU MIHAELA
 • BITOLEANU FILIP VIRGIL-DANIEL
 • STOICA-FETEA DIDONA-MĂDĂLINA
 • PATULARU IONUT ADRIAN

Evenimentul şi-a propus formarea unui comportament artistic prietenos, sensibil, responsabil şi creativ faţă de folclor, obiceiuri, tradiţii  şi dansul popular care se regăseşte în vasta diversitate culturală românească. 

 • PARTENERII PROIECTULUI
 • COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC “ŞTEFAN VELOVAN”
 • INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
 • CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DOLJ
 • ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE”

 

 • PREZENTAREA PROIECTULUI

Realizarea acestui festival-concurs răspunde nevoii de promovare a culturii şi tradiţiilor poporului român, de promovare a talentelor în acest domeniu, implică tânăra generaţie în păstrarea specificului folcloric românesc.

Dansul este una dintre cele mai vechi forme ale artei. El este o mişcare ritmică a tuturor părţilor corpului. Dansul poate exprima emoţii, poate spune o poveste, poate crea o atmosferă specifică sau poate etala rezistenţa fizică a dansatorului.

Deşi dansul popular românesc se manifesta într-o mare varietate de aspecte regionale, el prezintă totuşi caractere comune esenţiale care unesc toate formele de expresie coregrafică ale poporului român într-un stil naţional specific.

Copii sunt cele mai sensibile fiiţe dornice să înveţe, să înţeleagă, să simtă, frăgezimea vârstei lor constituie un avantaj în abordarea acestei teme deoarece vom lucra cu nişte minţi şi suflete “nepoluate” încă de alţi factori. Cu o deosebită pasiune şi cu multă pricepere putem insufla copiilor dragostea şi respectul pentru folclor şi în special a dansului popular.

Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşi ascultă bunica depănând firul unei poveşti sau legende, în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului român, îl simte din cântecul duios de leagăn al mamei, din proverb şi zicători.

În acest sens, colaborarea dintre elevii diferitelor şcoli nu este un proces spontan, ci este o activitate organizată, susţinută, conştientă, direcţionată spre problemele educative ale tinerei generaţii. Educându-i de mici pe copii noştri, prin diverse activităţi desfăşurate în familie şi în unităţile de învăţământ, să îndrăgească folclorul, obiceiurile, tradiţiile  şi dansul popular.

Ilustrând realităţile vieţii lor cotidiene, activităţile specifice şcolii, familiei şi comunităţii din care fac parte, variatele forme de exprimare ale copiilor dobândesc atât rol formator cât şi informator. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care învaţă, respectiv paşaportul către Europa.

    „Să gândim şi să lucrăm împreună, pentru actualele şi viitoarele generaţii, ca parteneri!” 

 • Scopul proiectului

Acest concurs îşi propune pe de o parte dezvoltarea afectivă a personalităţii individului prin educarea laturii moral-artistice, iar pe de altă parte să-i facă pe elevi să înţeleagă, să respecte frumosul şi să-şi exprime bucuria momentului prin dans, muzică şi artă populară.

 • Obiectivele specifice ale proiectului:

– trezirea curiozităţii şi dezvoltării interesului elevilor faţă de folclor şi dansul popular;

– identificarea copiilor cu calităţi pentru dans, muzică şi arta populară;

– dezvoltarea capacităţilor copiilor de a aprecia un dans popular, o melodie şi realizarea         acestora pe ateliere specifice;

– lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adaptări  sociale  a copiilor;

– cunoaşterea şi înţelegerea de către elevi a tradiţiilor;

– cultivarea spiritului de colaborare, întrajutorare  şi întrecere;

– dezvoltarea colaborării şi cooperării între cadrele  didactice din unităţi de învăţământ;

– exersarea aptitudinilor estetice, sportive şi creative;

– să conştientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei.

-să cunoască, să aprecieze şi să îmbrace costumul popular pentru diferite evenimente;

 • Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul sunt cadrele didactice, preşcolari, şcolarii claselor pregătitoare şi al elevilor, specialişti implicaţi  în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, prin promovarea artei ca mijloc de păstrare a adevăratelor valori morale, prin acţiuni comune: de valorificare a folclorului, obiceiurilor, tradiţiilor şi dansurilor populare.

Nu se pot înscrie ansamblurile Căminelor Culturale. 

 • Desfăşurarea Concursului

Data/perioada de desfăşurare:

– etapa I (etapa judeţeană) – 26 martie 2016 şi

– etapa a II (etapa interjudeţeană) 02 aprilie 2016.

Locul de desfăşurare: Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”-Craiova 

 • Descrierea pe scurt a activităţii :

Proiectul include copiii si tinerii cu vârste cuprinse între 4 si 18 ani, împărţiţi pe grupe

de vârstă (sectiuni):

 • 4-7ani, grădiniţă pregătitoare,
 • 8-10 ani, (primar I-IV);
 • 11-14 ani, (gimnazial V-VIII);
 • 15-18 ani, (liceal IX-XII).
 • Evaluare Impactului:

      Juriul  va avea drept criterii de evaluare următoarele aspecte :

– calitatea interpretării (acurateţe şi tehnica interpretării);

– omogenitatea formaţiei/ansamblului vocal instrumental;

– dificultatea repertoriului;

– impresia artistică;

– autenticitatea repertorială, a ţinutei scenice, a costumului;

– impactul asupra publicului şi a mesajului transmis.

 • Date organizatorice:
 • Nu se percepe taxa de participare
 • Concurs se va desfasura în data de 26 martie 2016, ora 10 00.

Regulile concursului vor fi pe următoarele categorii de vârstă:

 • grădiniţă pregătitoare, I-IV, V-VIII, IX-XII;
 • Timpul de evoluţie în concurs este de 5 – 10 min pentru fiecare formaţie;
 • Dans popular (elemente specifice dansului popular autentic zonei geografice a Romaniei);
 • Melodiile vor fi pe suport CD audio mp3 sau stik usb;
 • Necesarul tehnic (sonorizare) se va pune la dispoziţie de către organizatori;
 • Participanţii vor fi prezenţi în sala cu cel puţin 15 minute înainte de ora intrării în concurs.
 • Îndrumătorii vor prezenta in ziua concursului acordul de parteneriat semnat și stampilat de conducerea unității de care apațin, în două exemplare.
 • Perioada de înscriere:

Profesorii îndrumători vor înscrie elevii participanţi pentru:

 • ETAPA Judeteana pînă la data de 24 martie 2016 iar pentru
 • ETAPA Interjudeteana pînă la data de 31 martie 2016.

Astfel, vor trimite fişa de înscriere/Tabelu, completat cu toate datele solicitate, la adresa de e-mail: danielbitoleanu@yahoo.com,

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel: 0751195622 – prof. Bitoleanu Filip Virgil-Daniel.

 PARTICIPANTII la  Festival pentru Etapa Judeţeană

 1. Ansamblul “Bîrsăncuţa” – CNP Ştefan Velovan;
 2. Ansamblul “Bobocel de Trandafir” – CNP Ştefan Velovan;
 3. Ansamblul “Crăiţele – CNP Ştefan Velovan;
 4. Ansamblul“Românaşii” – Gradiniţa cu P.P. “Petrache Poenaru”;
 5. Ansamblul“Căluşarii”- Liceul de Artă “Marin Sorescu”;
 6. Ansamblul “Izvorașul” – Școala Gimnazială Bratovoești
 7. Ansamblul “Rozele Calafatului” – Biblioteca Naţională Filiala Calafat;
 8. Ansamblul “Oltenaşii” Scaesti – Şcoala Gimnazială Scaeşti;
 9. Ansamblul Folcloric “ROPOTA” – Școala Gimnazială „Nicolae Caraş” Ciupercenii Noi;
 10. Ansamblul “Cununiţa” – Palatul Copiilor Craiova;
 11. Ansamblul “Bobocelul” – Colegiul Tehnic de Arte si Meserii “C-tin Brâncuşi”;
 12. Ansamblul “Alunelul” – Lic. Tehnologic CFR.